writeworks.net

an online journal of student writing

 

home

email:
julia@writeworks.net  

       

Search for:

 

 

Things I Like

By Chai

 

I like Pokemon

I like my old friend Chai

I like math

I like having fun

I like writing

I like listening

I like sharing

I like to go to my cousinís house

I like to go to the beach

I like animals

I like my bike

I like my baby brother

I like books.

I like comic books

I like the color red.