writeworks.net

an online journal of student writing

 

home

email:
julia@writeworks.net  

       

Search for:


 

I Like

By Tota

 

I like to play

I like baby

I like people

I like friends

I like teacher

I like to write

I like to read

I like to work.

I like to do math

I like to help

I like to learn.